SPÁNEK V PREVENCI RAKOVINY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 003

Autoři: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

Východiska:

Intenzivní elektrické osvětlení a změna způsobu života ve vyspělých zemích narušují evolučně vyvinuté fyziologické cirkadiánní střídání akti­vity mnoha tělesných funkcí. V poslední době byla věnována pozornost hormonu melatoninu, který se tvoří v tmavé části dne v epifýze a je hlavním nosičem informací všem buňkám o fázi cirkadiálního cyklu. Podle dosavadních výzkumů se melatonin účastní řady významných fyziologických funkcí: regulace spánku a bdění, nálady, imunitní, antioxidační a onkostatické aktivity. Zdravotní následky opakovaného narušování biologických rytmů mimo jiné zahrnují zvýšený výskyt některých zhoubných nádorů. Byly nalezeny různé formy protektivních protinádorových účinků melatoninu: antiestrogenní působení, indukce apo-ptózy a cytotoxicity v nádorové tkáni, snížení stability poškozených chromozomů, snížení angiogeneze, invazivního a metastatického potenciálu nádorů.

Cíl a závěr:

Omezování nočního bdění je jedním ze zatím nedoceněných primárně preventivních způsobů snížení rizika nejen onkologických onemocnění, o kte­rém by měla být informována nejširší veřejnost.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013