Návrhy témat pro elektronické vzdělávání lékařů EUNI

Návrhy témat pro elektronické vzdělávání lékařů EUNI

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně uzavřela vloni partnerství se vzdělávacím portálem elektronické univerzity EUNI při přípravě edukačního akreditovaného projektu „Vzděláváme pacienty v ordinaci“. Cílem EUNI je poskytovat alternativní možnost celoživotního vzdělávání zdravotníkům téměř všech oborů. Již v roce 2007 získal EUNI jako vůbec první internetový portál pro lékaře v České republice akreditaci ČLK a kredity do systému celoživotního vzdělávání za každý úspěšně absolvovaný zkouškový test.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. za ČLS JEP a Mgr. Dagmar Dolinská za EUNI se obrací na vedení všech odborných společností ČLS JEP s žádostí o návrhy témat pro elektronické vzdělávání lékařů EUNI.

Podrobnosti najdete v přílohách: