Video-pozvánka do video-archivu Brněnských onkologických dnů 2021

Tři krátká pozvání k poslechu záznamů přednášek letošního 45. ročníku Brněnských onkologických dnů a 35. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Od konference uplynuly dva měsíce, poslechněte si, proč je dobré se vrátit a zaposlouchat se do přednášek, které jste neviděli nebo si je chcete připomenout. 

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D., předseda organizačního výboru BOD a KNZP 2021
zve lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky k poslechu záznamů přednášek letošních Brněnských onkologických dnů.

Navštivte videoarchiv a posterovou sekci BOD 2021

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel MOÚ, o Brněnských onkologických dnech

MUDr. Radka Obermannová, Ph.D., předsedkyně programového výboru BOD