Přihlášky na ESMO Virtual Mentorship Programme do 5. 6. 2021

Přihlášky na ESMO Virtual Mentorship Programme do 5. 6. 2021

V rámci ESMO Faculty Head and Neck Cancer Group jsou v současné době vybíráni dva kandidáti pro ESMO Virtual Mentorship Programme. Vybraným žadatelům bude přidělen jako mentor a konzultant významný evropský odborník v problematice systémové léčby nádorů hlavy a krku.

Požadavky jsou následující:

  • Věk do 40 let
  • Specializace v klinické onkologii
  • Žadatel plynně hovoří i píše anglicky
  • Členství v ESMO


Elektronické přihlášky jsou uzavřeny, ale vzhledem k nízkému počtu přihlášených je pro zájemce o problematiku nádorů hlavy a krku možnost podání přihlášek prodloužena do 7/6/2021.

Pokud byste měli zájem, prosím o zaslání požadovaných materiálů (full CV, motivation letter) na email: milan.vosmik@fnhk.cz, a to do soboty 5/6/2021. Předání materiálů a projednání v ESMO Faculty HNC Group
zajistím.

Milan Vošmik

INFORMACE O ESMO VIRTUAL MENTORSHIP PROGRAMME