Staňte se členy ESMO

Staňte se členy Evropské společnosti pro klinickou onkologii ESMO! 

Svým členstvím získáte následující výhody:

  • časopis „Annals of Oncology“ (tištěná i on-line verze, vstup do elektronického archivu časopisu)
  • přístup k materiálům ESMO určených pro další vzdělávání onkologů (doporučené postupy, příručky, on-line kurzy, CME)
  • přístup na internetový portál „OncologyPRO“ (novinky a vzdělávací materiály v oblasti onkologického výzkumu)
  • možnost účastnit se výměnných programů, seminářů a workshopů pořádaných ESMO
  • pravidelné informace o novinkách v oblasti prevence, diagnostiky, léčby a výzkumu nádorů
  • snížení registračního poplatku na ofi ciální ESMO konference
  • a řadu dalších (podrobně viz internetové stránky ESMO, www.esmo.org)

Víte, že mladí onkologové mají roční členský příspěvek pouze 25 eur?
Víte, že pro mladé onkology ESMO nabízí specializované vzdělávací programy a semináře?


Více na www.esmo.org.

Svým členstvím v ESMO podpoříte snahu Klubu mladých onkologů o zapojení ESMO do vzdělávacích akcí organizovaných pro mladé onkology v České republice (např. pravidelné účasti zahraničních řečníků na těchto akcích, specializované ESMO workshopy pořádané v ČR a další akce).