Reakce Výboru ČPFS ČLS JEP na zápis jednání výboru ČOS o certifikovaném kurzu pneumoonkologie

Reakce Výboru ČPFS adresovaná výboru ČOS a návrh certifikovaného kurzu. 

Vážený pan
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Dr.h.c.
předseda České onkologické společnosti ČLS JEP
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno

Olomouc 6. 6. 2012

Vážený pane předsedo,

dne 15. 5. 2012 jsem se účastnil jednání Výboru ČOS a prezentoval návrh ČPFS na realizaci certifikovaného kurzu pneumoonkologie v dobré víře zlepšit současnou situaci s léčbou této nemoci, a to zvláště inoperabilních stádií. Prezentoval jsem hlavní záměry kurzu, jeho trvání a náplň. Ze zápisu, který jsem obdržel, jsem poněkud překvapen výkladem nepochopení, se kterým se návrh setkal. O situaci jsme jednali na Výboru ČPFS a dovolujeme si reagovat tímto sdělením:

Již z první věty zápisu našeho jednání vyplývá, že, ačkoliv byl celý návrh zaslán v plné elektronické formě, jeho výklad nebyl dobře pochopen. Neprezentoval jsem v žádném případě  6-měsíční, ale 24-měsíční podrobně rozpracovaný výukový model. Znevážení kurzu tímto způsobem pak možná opravňuje k dalším tvrzením, jako je léčba nádorů s častou mimoplicní lokalizaci, problémy s duplicitními nádory apod. Rovněž diskuse o „endokrinně aktivních“  karcinoidech, které poznáváme a léčíme vzhledem k jejich lokálním projevům explicitně sami nebo s konzultací chirurgů, není právě vhodným argumentem. Endokrinní projevy těchto nádorů jsou extremně vzácné a v takových případech je konzultace zkušeného týmu samozřejmá. Vysvětlení, proč internisticky vzdělaný pneumolog nemůže podávat chemoterapii u plicních nádorů nespočívá v odborné argumentaci, ale spíše v obavě z fragmentace oboru, který má nepochybně úctu u pneumologů i jiných odborností, a jeho fragmentace rozhodně nebyla našim cílem. Škoda, že tento aspekt neumožňuje reálnější pohled na současnou situaci v léčbě plicních nádorů a prohloubení ve spolupráci o nemocné.

V každém případě děkuji za vyslechnutí, jsem přesvědčen o nadále dobrých vztazích mezi našimi odbornými společnostmi i o tom, že rozdílná stanoviska budeme postupně překonávat.

Prosím o předání této reakce Výboru ČPFS Výboru ČOS. A posílám také návrh našeho certifikovaného kurzu k vyvěšení na linkos, aby si zainteresovaní lékaři mohli sami přečíst jeho podstatné argumenty.

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
předseda ČPFS  ČLS JEP