Zaznamenejte si do kalendáře termíny Plzeňských onkologických dnů v roce 2022

Zaznamenejte si do kalendáře termíny Plzeňských onkologických dnů v roce 2022

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň si vás dovoluje pozvat na multioborová setkání odborníků zabývajících se diagnostikou a terapií onkologických onemocnění.