ÚVOD VEDOUCÍHO AUTORSKÉHO TÝMU 24. vydání

Brno 1. 3. 2018

Vážené kolegyně a kolegové,

uplynul rok a máte před sebou další, již 24. aktualizaci naší tzv. „Modré knihy“. V oblasti klinické onkologie se stále něco děje a jsme rádi, že paleta léčebných přípravků se neustále rozšiřuje
a zdokonaluje. Je to ve prospěch pacienta, kterému můžeme nabídnout jistě lepší vyhlídky než doposud. Poněkud nás ale všechny zarážel postup stanovení úhrady léčiv Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který v loňském roce zásadně ovlivnil rozsah léčivých přípravků, i když některé již byly našim pacientům
v minulosti poskytnuty v rámci VILP projektu. Věříme, že současné nebo lépe řečeno budoucí vedení SUKLu bude vstřícnější a rychlejší, jak ve stanovování úhrad nových přípravků, tak v častějších revizích cen stávajících léků. Prosím, věnujte tedy pozornost všem změnám, které se v novém vydání vyskytují.

Závěrem opět děkuji všem spoluautorům z řad klinických onkologů, kteří se na novém vydání podíleli. Je to především jejich nadšení a víra, že tvořit „Modrou knihu“ pro potřeby klinických onkologů v dennodenní praxi, má smysl.

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
vedoucí autorského týmu