5 let vyšetřování somatických mutací genu EGFR v predikci biologické cílené léčby nemalobuněčného karcinomu plic inhibitory tyrozin-kináz. Současný stav a nové možnosti.

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p17a

Autoři: RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; Barbora Belšánová; MUDr. Petr Munkenšnabl, Ph.D.; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009