A Distinct Expression of Various Gene Subsets in CD34+ Cells Obtained From Patients with Early and Advanced Myelodysplastic Syndrome

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Myelodysplastic Syndromes

Číslo abstraktu: 3795

Autoři: Mgr. Monika Běličková; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; Mgr. Alžběta Vašíková, PhD.; Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009