A novel erythropoiesis-stimulating agent (AMG114) with 131-hour half-life effectively treats chemotherapy-induced anemia when administered as 200 mcg every 3 weeks.

Konference: 2006 42nd ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Patient and Survivor Care

Číslo abstraktu: 8626

Autoři: A. C. Osterborg; Richard de Boer, MBBS, FRACP; M. Clemens; G. Renczes; D. Kotasek; Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA; N. Marschner; MD Michael Hedenus, Ph.D.; L. Hendricks; MD Rafael G. Amado

Ústní prezentace a abstrakt ve sborníku

Abstrakt byl  publikován v Supplementu časopisu
Journal of Clinical Oncology, 2006 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 24, No. 18S (June 20 Supplement), 2006.

Datum přednesení příspěvku: 6. 2. 2006