A phase II trial of ZD6474 plus docetaxel in patients with previously treated NSCLC: Follow-up results

Konference: 2006 42nd ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Non-Small Cell Lung Cancer

Číslo abstraktu: 7016

Autoři: J. V. Heymach; B. E. Johnson; D. Prager; E. Csada; MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; doc. MUDr. Irena Špásová (1952-), CSc.; J. Hou; S. Kennedy; R. S. Herbst

Ústní prezentace a abstrakt ve sborníku

Abstrakt byl publikován v Supplementu časopisu
Journal of Clinical Oncology, 2006 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 24, No. 18S (June 20 Supplement), 2006.

Datum přednesení příspěvku: 6. 2. 2006