ACHIEVEMENT OF MOLECULAR REMISSION AFTER FIRST LINE TREATMENT PROLONGS SURVIVAL IN FOLLICULAR LYMPHOMA PATIENTS

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 30. Non-Hodgkin lymphoma / Clinical trials

Číslo abstraktu: 0214

Autoři: MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; MUDr. Zuzana Kubová; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; Mgr. Radek Plachý, Ph.D.; RNDr. Zuzana Pikalová; MUDr. Luděk Raida, Ph.D.; MUDr. Ladislava Kučerová; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Mgr. Šárka Rožmanová

Datum přednesení příspěvku: 16. 6. 2006