Achilles´ Heel of Therapy-Resistant Leukemia Cells: from Proteomics to Molecular Targets for Elimination of Receptor-Mediated Apoptosis Resistant Cells

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Molecular Hematology (1st Symposium)

Číslo abstraktu: 1325

Autoři: Mgr. Tereza Šimonová; Mgr. Ondřej Toman, Ph.D.; Ing. Petr Halada, Ph.D.; MUDr. Pavel Klener jr, Ph.D.; MUDr. Jan Molinský; Bc. Monika Hůlová; RNDr. Jiří Petrák, CSc.; Doc.MUDr. Jan Živný, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008