Acquisition of Isochromosome 7 Is a Late Change in the Pathogenesis of Hepatosplenic Lymphoma, Documented On a Case of Adolescent Girl 5 Years After Renal Transplant with Preceding TCR Gamma-Delta Positive LGL Leukemia

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Myeloproliferative Syndromes

Číslo abstraktu: 5031

Autoři: MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.; as.MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.; MUDr. David Sumerauer, Ph.D.; Prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.; MUDr. Eva Froňková, Ph.D.; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; RNDr. Libuše Lizcová; prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.; MUDr. Petr Smíšek; Ing. Kateřina Mužíková; Klára Pospíšilová; MUDr. Aleš Janda, MSc; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.; MUDr. Linda Čapková, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009