ADIPONECTIN ADDED INTO THE PLASMA OF HEALTHY PROBANDS DOES NOT AFFECT PLATELET AGGREGABILITY

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Ostatní

Téma: 37. Thrombosis and thrombophilia

Číslo abstraktu: 1429

Autoři: RNDr. Jitka Prošková; Doc.MUDr. David Stejskal, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006