Adjuvantní léčba kolorektálního karcinomu

Konference: 2006 IX. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: 010

Autoři: Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Klíčová slovarecidivy, přežívání, adjuvantní terapie, kolorektální karcinom

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006