Akreditace na FÚP FN HK

Konference: 2009 5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Konference histologických laborantů II

Číslo abstraktu: 019

Autoři: Z. Fejglová

Abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2009