Aktívny prístup ku kožným nádorom u žien s karcinómom prsníka

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu I.

Číslo abstraktu: 036

Autoři: L. Sabolová; Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; MUDr. Martin Sabol, Ph.D.

Předneseno pod názvem: Aktívne vyhľadávanie kožných malignít u pacientok s karcinómom prsníka - naše skúsenosti

Karcinómy sú druhou najčastejšou príčinou úmrtnosti na svete. Karcinóm prsníka je najčastejší karcinóm v ženskej populácii. Na Slovensku sa novodiagnostikovaný karcinóm prsníka v rokoch 2002 a 2003 vyskytol v 2011 resp. 2083 prípadoch, v prepočte na európsky štandard 68, 77 resp. 70,48/ 100 000. Taktiež výskyt malígneho melanómu u žien v SR nie je zriedkavý jav. V rokoch 2002–2003 sa vyskytol u 317 resp. u 352 žien, v prepočte na európsky štandard 10,98 resp. 11,65/100 000. U obidvoch zhubných nádoroch sa incidencia zvyšuje vekom, hlavne vo veku žien nad 40 rokov.

Údaje o výskyte malígneho melanómu v kombinácii s inými karcinómami sa v literatúre objavujú väčšinou vo forme kazuistík. V posledných rokoch zaznamenávame zvýšenú incidenciu malígneho melanómu u žien s primárne diagnostikovaným karcinómom prsníka a naopak. Literárne údaje taktiež dokazujú zvýšený výskyt karcinómu pri primárne diagnostikovanom malígnom melanóme u žien ako i zvýšený výskyt malígneho melanómu po výskyte karcinómu prsníka. Priama asociácia týchto dvoch malignít je predmetom kontroverzných názorov a spoločné etiologické faktory zatiaľ neboli potvrdené. Niektoré epidemiologické štúdie poukazujú na možnú súvislosť s hladinou estrogénov. Estrogénové receptory sú exprimované až v 50% malígneho melanómu a takmer u 2/3 pacientok s karcinómom prsníka.
Medzi ďalšie duplicitné malignity v kombinácii s malígnym melanómom sa zaraďujú: karcinóm pľúc, karcinóm obličiek, karcinóm ústnej dutiny a gastrointestinálne malignity. Najčastejšie asociované malignity pri karcinóme prsníka sa uvádzajú karcinóm ovária, kolorektálny karcinóm a malígny melanóm.

V období od roku 2004 do roku 2008 bolo na Onkodermatologickej ambulancii OÚsA novodiagnostikovaných 116 malígnych melanómov. Duplicitné malignity v kombinácii s touto diagnózou sme zaznamenali v 20 prípadoch (17%). Z toho najviac zastúpený bol karcinóm prsníka 7x, kolorektálny karcinóm 3x, karcinóm prostaty 2x, karcinóm pažeráka, pľúc, štítnej žľazy, žalúdka, cervixu, myelóm, neurinóm a karcinoid v 1 prípade.

Vzhľadom k recipročne zvýšenému riziku vzniku karcinómu prsníka a malígneho melanómu, by malo byť dermatologické a mamologické vyšetrenie štandardnou súčasťou sledovania pacientov s diagnózou jedného z týchto ochorení.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2008