Aktuální výsledky mamografického screeningu na MOÚ.

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontroverze v diagnostice, terapii, prediktivních faktorech a follow-up u pacientek s DCIS, LCIS a s časným stadiem karcinomu prsu. <b>I. blok: Diagnostika a rizikové faktory</b>

Číslo abstraktu: 001

Autoři: MUDr. Helena Bartoňková; Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.; RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.; J. Švihálek; Ivo Šnábl

Průběžná statistická analýza dat MOÚ k 31.8.2003


Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Mamografie


Screeningová (preventivní) kód VZP 89 220

a) hrazená ze zdravotního pojištění
 • věk od 45-69 let

 • asymptomatická

 • dvouletý interval

 • žádanka v vyšetření


b) samoplátkyně
 • asymptomatická

 • doporučený věk od 40 let

 • dvouletý nebo jednoletý interval

Diagnostická (indukovaná) kód VZP 89 179

 • symptomatická

 • hmatná léze susp. z TU, sledované Ca prsu po léčbě atd.)I.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRŮBĚHU SCREENINGU V MOÚ


II. VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ A DIAGNOSTIKAIII. CHARAKTERISTIKA KARCINOMŮ DIAGNOSTIKOVANÝCH VE SCREENINGU

Účast žen v MG screeningu v Brně za rok (od 1.9.2002 do 31.8.2003)Úskalí MG screeningu


 • falešný screening = pokračující preventivní vyšetřování prsů pod diagnózou choroby prsů na screeningových i nescreeningových pracovištích (např. mastopatie, mastodynie, cysty, HRT atd.)

 • nahrazování MG screeningu preventivním vyšetřováním prsů UZ

 • slabá účast žen ve screeningu

 • vysoký recall-rate screeningového pracoviště (vysoký počet doplňujících vyšetření v rámci screeningu, především doplňující UZ)

 • dostatečné informace žen i lékařů o MG screeningu v ČR (www.crs.cz, www.mzcr.cz)

Datum přednesení příspěvku: 16. 1. 2004