Akutní promyelocytární leukemie a obtížnost stanovení z pohledu morfologie

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P9/1283

Autoři: MUDr. Dana Mikulenková

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008