Alogenní transplantace po redukované přípravě u AML mimo kompletní remisi - potenciální vliv časného ukončení imunosuprese

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Transplantace krvetvorných buněk

Číslo abstraktu: 1180

Autoři: MUDr. Michal Karas; MUDr. Vladimír Koza (1954 - 2012); MUDr. Kateřina Steinerová; MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008