AML z pohledu morfologie a průtokové cytometrie

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Zdravotní laboranti (XI. Konference)

Číslo abstraktu: 1289

Autoři: Michaela Hončíková; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA; MUDr. Martin Špaček; Petra Salačová

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008