AN ATYPICAL JUNCTION OF BCR-ABL GENE AS MOLECULAR MARKER FOR QUANTITATIVE MONITORING OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN PATIENTS WITH CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (CML)

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1100p

Autoři: Mgr. Tomáš Jurček; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; Jana Pospíšilová; Dana Ohlídalová; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008