AN ´INTENTION-TO-TREAT´ FACTOR IN 299 AML PATIENTS – SINGLE CENTER EXPERIENCE

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1404

Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2009