ANALYSIS OF 1Q21 COPY NUMBER CHANGES IN PATIENTS IN PROGRESSION AND RELAPSE OF MULTIPLE MYELOMA

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 08. Cytogenetics and molecular diagnostics

Číslo abstraktu: 0133

Autoři: Mgr. Jana Balcárková, Ph.D.; Prof.MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; Mgr. Helena Pospíšilová; MUDr. Markéta Zemanová, Ph.D.; Doc.MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 8. 6. 2007