ANALYSIS OF CARBONYLATED PROTEINS IN HUMAN BLOOD PLATELETS

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Platelets and thrombocytopenia II

Číslo abstraktu: 0781

Autoři: Ing. Alžběta Sobotková; Mgr. Kristýna Pimková; Ing. Pavel Májek; MUDr. Martin Malý, Ph.D.; Ing. Jiří Suttnar, CSc.; Prof.Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 6. 6. 2009