ANALYSIS OF TREATMENT OUTCOME OF ALL PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA (APL): NO DIFFERENCE IN SURVIVAL BEFORE AND AFTER ATRA ERA

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1242p

Autoři: MUDr. Zdeněk Kořístek; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.; MUDr. Jana Marková

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008