Analýza možných prediktorů mozkových metastáz u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic pomocí tkáňových a cDNA mikroerejí.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 08. Prognostické a prediktivní faktory III

Číslo abstraktu: 038

Autoři: MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.; S. Israeli; H. Gilberg-Rashi; Dr. Eitan Fridman; E. Ofek-Moravsky; Juri Kopolovic; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; prof., MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Cílem naši práce bylo analyzovat geny kódující transmembránové sekretorické proteiny, které jsou selektivně upregulovány u mozkových metastáz nemalobuněčných plicních karcinomů. Uvedené geny byly detegovány pomocí cDNA mikroerejí z nádorových buněk selektovaných pomocí laserové mikrodisekce. K verifikaci biologické a prediktivní role proteinů, které jsou kódované uvedenými geny byla použitá munohistochemická analýza vzorků primárních plicních i karcinomů a jejich mozkových metastáz na standardních parafinových řezech a pomocí tkáňových mikroerejí. Bylo zjištěno, že geny kódující metaloproteázy jsou signifikantně up regulovány v mozkových metastázách a v primárních plicních nádorech u pacientů s mozkovými metastázami. Prognostický význam některých nových metaloproteáz byl ověřen na souborech pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2007