2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

01. Nová protinádorová léčiva a léčebné postupy

Číslo abstraktu: 002
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 003
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

02. Molekulární podstata účinku a toxicity polymerních protinádorových léčiv

Číslo abstraktu: 004
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

03. Mechanismy účinku protinádorových léčiv a léčebných postupů

04. Patofyziologie nádorových onemocnění

05. Prognostické a prediktivní faktory I

06. Prognostické a prediktivní faktory II

07. Nádorová genomika a proteomika

Číslo abstraktu: 028
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Autoři: T. Korba
Číslo abstraktu: 029
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 030
Kategorie: Onkologická diagnostika

08. Prognostické a prediktivní faktory III

Číslo abstraktu: 033
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

09. Patogeneze a prediktivní faktory hematologických malignit.

10. Karcinogeneze a toxikologie protinádorových léčiv

11. Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů

12. Molekulární metody v diagnostice zhoubných nádorů

Postery

Číslo abstraktu: 023p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie