ASCO 2005. Důležitá data ze studií fáze III

Konference: 2005 VIII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: FP02

Autoři: Elli Lylli

Firemní prezentace II: Elli Lylli

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2005