Aspekty profesní expozice cytotoxickým léčivům u zdravotníků pečujících o onkologického pacienta.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Chemoterapie

Téma: IX. Chemoterapie nádorů - varia

Číslo abstraktu: 086

Autoři: PharmDr. Lenka Doležalová; Mgr. Pavel Odráška; Mgr. Lucie Gorná; Romana Vejpustková; Ing. Magda Prudilová; Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Úvod - charakteristika cytotoxických léčiv

Péče o onkologické pacienty podstupující chemoterapii patří mezi rizikové práce představující pro ošetřovatelský personál potenciální nebezpečí expozice zdraví škodlivým látkám. Cytotoxická léčiva (CL) aplikovaná pacientům, jejich metabolity či rezidua mohou různými cestami pronikat do pracovního prostředí a mohou představovat nebezpečí pro ošetřovatelský personál. Z pohledu profesní expozice mají CL řadu negativních vlastností jako je kancerogenita, mutagenita a teratogenita [1-3]. Specifikem látek s těmito vlastnostmi je tzv. bezprahové působení (teoreticky neexistuje bezpečná míra expozice a zdravotní riziko je přítomno vždy, pokud není expozice zcela vyloučena [4]). Vzhledem k dlouhodobému charakteru profesní expozice může být celková zátěž organizmu vysoká i v případě, že kontaminace pracovního prostředí je na nízké úrovni...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008