2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

I. Experimentální onkologie

II. Nádorová genetika

Číslo abstraktu: 027
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

III. Nádorová imunologie

IV. Laboratorní diagnostika nádorů

IX. Chemoterapie nádorů - varia

V. Onkopatologie

VI. Zobrazovací metody v onkologii

Číslo abstraktu: 060(p243)
Kategorie: Onkologická diagnostika

VII. Radioterapie nádorů

VIII. Biologická léčba nádorů

Číslo abstraktu: 075
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 076/p225)
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 083
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 089
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 092
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 094
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 095
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 096
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 097
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 098
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 099
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 101
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 102
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

XI. Rehabilitační péče v onkochirurgii a onkologii

Číslo abstraktu: 104
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 105
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 106
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: Hana Vickery
Číslo abstraktu: 107
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 108
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

XII. Psychoonkologie

Autoři: Helena Petrová
Číslo abstraktu: 110
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: 111
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: 114
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

XIII. Onkologie, pacienti, veřejnost

Číslo abstraktu: 115
Kategorie: Ostatní
Autoři: Eva Najvarová
Číslo abstraktu: 116
Kategorie: Ostatní
Číslo abstraktu: 117
Kategorie: Ostatní
Autoři: Pavla Tichá
Číslo abstraktu: 118
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 120
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 121
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 122
Kategorie: Onkologická rizika a prevence

XIV. Informační systémy v onkologii

XIX. Konzervativní léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 176
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

XV. Neuroonkologie dospělých

XVI. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 153
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

XVII. Nádory plic

XVIII. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 162
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 170
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

XX. Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 181
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 182
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

XXI. Nádory žaludku a duodena

XXII. Primární a sekundární nádory jater

Číslo abstraktu: 188
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: 194
Kategorie: Gastrointestinální nádory

XXIII. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 197
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: 199
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: 205
Kategorie: Kolorektální karcinom

XXIV. Lymfomy

Číslo abstraktu: 216(p241)
Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

XXIX. Neuroonkologie dětského věku

XXV. Testikulární nádory

XXVI. Karcinom prostaty

XXVI. Karcinomy prostaty

XXVII. Rekonstrukční onkourologie

XXVIII. Nádorová onemocnění dětského věku

XXX. Kasuistiky

Číslo abstraktu: 262
Kategorie: Kasuistiky