Asynchronní výskyt triplicitních nádorových onemocnění - popis tří kazuistik

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: XXX. Kasuistiky

Číslo abstraktu: 264

Autoři: MUDr. Petr Prošvic

Úvod
V úvodu autoři shrnují výskyt a pravděpodobnou etiologii vícečetných malignit, které patří k vzácným nálezům, avšak na našem pracovišti byl zjištěn výskyt triplicitní malignity u třech pacientů.

Materiál a metody

Kazuistika č. 1:
Pacient 71 let, krevní skupina B, Rh faktor pozitivní, přichází pro lymfedém zevního genitálu. Biopticky zjištěn špatně diferencovaný adenokarcinom prostaty Gleasonovo skóre 6. Dle CT pánevní uzliny nezvětšeny, prostata ohraničená, při vyšetření per rectum nález odpovídá T3 kategorii. Scan kostí v červenci 1999 se suspektními incipietními metastázami. PSA v době diagnózy 116 ng/ml. Staging uzavřen jako T3a, Nx, M1b. V dubnu 1999 provedena bilaterální orchiektomie a nasazen cyproteronacetát. Následně pokles PSA na 0.02 ng/ml v červnu 1999. V říjnu 2003 došlo k vzestupu PSA na 8.44 ng/ml, cyproteronacetát vysazen a nasazen flutamid. Přesto v březnu 2004 dochází k dalšímu vzestupu PSA na 10.3 ng/ml, proto nasazen bicalutamid, došlo ke stabilizaci PSA. Scan kostí z května 2004 bez prokazatelných metastáz. Per rectum nález svědčí pro lokální progresi onemocnění, provedena transuretrální resekce prostaty….

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008