ATYPICKÉ CHOVÁNÍ NONSEKREČNÍHO GERMINOMU III. KOMORY MLADÉHO PACIENTA, KLINICKÉ SDĚLENÍ

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 50

Autoři: MUDr. Ferdinand Třebický; MUDr. Robert Bartoš, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 21. 10. 2015