2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Nádory kůže

Číslo abstraktu: 12
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 19
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 22
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 23
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 24
Kategorie: Radioterapie
Číslo abstraktu: 32
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 33
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 34
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 35
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 37
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 38
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 43
Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Nádory mozku

Číslo abstraktu: 11
Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku
Číslo abstraktu: 41
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 42
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 44
Kategorie: biologická cílená léčba; Chemoterapie

Postery

Číslo abstraktu: 26
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 28
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 29
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 31
Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Varia

Číslo abstraktu: 40
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže