Atypické prezentace plicních tumorů.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XVI. Nádory plic

Číslo abstraktu: 156p

Autoři: MUDr. Mária Kuzárová; MUDr. Tomáš Nebeský; MUDr. Lucie Křikavová

Známými projevy plicních tumorů na rentgenovém snímku jsou ložiskový stín, atelektáza, konsolidace, výpotek či rozšíření mediastina. Tyto projevy se často kombinují. Stejnými rentgenovými příznaky se však mohou projevovat i mnohá jiná onemocnění. Rovněž při CT vyšetření nemusí být v terénu atelektázy, infiltrace či výpotku nádorový proces rozlišitelný. Pokud navíc cytologie neprokáže nádorové buňky, může nádorový proces takto uniknout naší pozornosti. Naším cílem je prezentovat 2 případy, kdy byl plicní nádorový proces maskován a dlouho unikal diagnostice. Tyto případy ilustrují, jak mohou zánětlivé změny ovply vnit diagnostiku plicních tumorů (které mohou být interpretovány jako reaktivní proces) a dokládá důležitost adekvátní a široké diferenciální diagnózy. Do úvahy musíme brát jak klinický nález tak i nález na zobrazovacích metodách, abychom se vyvarovali úskalím diagnostiky při netypických prezentacích plicních tumorů.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009