2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

0. Úvod

Číslo abstraktu: 000
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

I. Experimentální onkologie

II. Nádorová genetika

Číslo abstraktu: 033
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: 034
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

III. Nádorová imunologie

Číslo abstraktu: 00u
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 038
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

IV. Laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 143
Kategorie: Onkologická diagnostika

IX. Chemoterapie nádorů - varia

Číslo abstraktu: 085
Kategorie: Genitourinární nádory

V. Onkopatologie

Číslo abstraktu: 049
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 057p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

VI. Zobrazovací metody v onkologii

VII. Radioterapie nádorů

Autoři: Pavel Tobiáš
Číslo abstraktu: 072
Kategorie: Onkologická diagnostika

VIII. Biologická léčba nádorů

Číslo abstraktu: 082
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 090
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 093
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 096
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 099
Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby
Číslo abstraktu: 102
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 103
Kategorie: Radioterapie
Číslo abstraktu: 104
Kategorie: Radioterapie
Číslo abstraktu: 105
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

XI. Psychoonkologie

Číslo abstraktu: 106
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: 107
Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku
Číslo abstraktu: 108
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: 110
Kategorie: Psychoonkologie

XII. Onkologie, pacienti, veřejnost

Číslo abstraktu: 112p
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 114p
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 115p
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 116p
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 117
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 118
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: 119
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: 120
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 121
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 122
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 123
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 124
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 125
Kategorie: Onkologická informatika
Číslo abstraktu: 126
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 130
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

XIII. Informatika, obrazová analýza, analýza dat, telemedicína

XIV. Neuroonkologie dospělých

Číslo abstraktu: 147p
Kategorie: Onkologická diagnostika; zhoubné nádory mozku a CNS

XIX. Primární a sekundární nádory jater

XV. Nádory hlavy a krku

XVI. Nádory plic

Číslo abstraktu: 156p
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

XVII. Konzervativní léčba karcinomu prsu

XVIII. Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 161
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 165
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 166
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

XX. Kolorektální karcinom

XXI. Lymfomy

XXII. Testikulární nádory

XXIII. Karcinom prostaty

XXIV. Onkourologie

XXV. Nádorová onemocnění dětského věku

Číslo abstraktu: 214
Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

XXVI. Neuroonkologie dětského věku

XXVII. Kazuistiky

XXVIII. Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 241
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 243
Kategorie: Onkologická diagnostika