Autologní transplantace krvetvorných buněk v první linii léčby zlepšuje léčebné výsledky u pacientů s Mantle cell lymfomem

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Nehodgkinské lymfomy

Číslo abstraktu: 1213

Autoři: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.; MUDr. Vladimír Koza (1954 - 2012); MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.; MUDr. Kateřina Steinerová; MUDr. Michal Karas; MUDr. Daniel Lysák; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008