Automatizovaná izolace mRNA za použití magnetizovatelných částic

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 023

Autoři: Ing. Dalibor Húska; Ing. Jiří Baloun; Mgr. Ivo Fabrik; Mgr. Ondřej Zítka; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; David Vajtr; Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.; doc. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Klíčová slova
paramagnetické částice nukleové kyseliny, mRNA, transkriptom, elektrochemická detekce

Úvod
Izolace a detekce mRNA patří dnes k velmi diskutovanému tématu, jelikož je mRNA velmi důležitá ve studiu exprese genů a zasahuje i do nově rozvíjejícího se oboru, proteomiky (Huska et al, 2007). Vzhledem k její snadné enzymatické degradabilitě RNázami je její izolace náročná. Proto se hledají nové metody jak izolovat mRNA z biologického materiálu co nejúčinněji a kvantitativně. Dalším významným požadavkem je rychlost a minimalizace operací se vzorkem. Konvenční metody začínají být pro tyto požadavky neuspokojivé vzhledem ke své zdlouhavosti a používání více různých druhů činidel (fenol, chloroform, izoamilalkohol, ethanol). V nedávné době byly vyvinuty nové technologie založené na paramagnetických částicích (MPs), které by mohly tyto nároky splňovat a postupně nahradit běžně používané metody. Superparamagnetické částice se skládají z obalové vrstvy, která obklopuje jádro, to je nejčastěji tvořeno z oxidu železitého nebo železnatého (Lefebure, et al, 1998, Ngomsik, et al, 2005, Palecek, et al, 2002, Safarik and Safarikova, 1999, Safarik and Safarikova, 2002, Zitka, et al, 2007).

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008