Bcr-Abl-Independent Activation of Src Kinases Associated with Development of Dasatinib Resistance in a CML Patient

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Molecular Pharmacology, Drug Resistance

Číslo abstraktu: 1624

Autoři: Mgr. Jitka Veselovská, Ph.D.; Mgr. Renata Mojzíková (Solná), Ph.D.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; Mgr. Helena Urbánková, Ph.D.; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; Mgr. Jana Balcárková, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Doc.RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008