BCR-ABL MUTATED CLONE PROGRESSION AND ELIMINATION IN CML PATIENTS TREATED WITH ABL KINASE INHIBITORS

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 22. Chronic myeloid leukemia - biology

Číslo abstraktu: 0985

Autoři: Mgr. Kateřina Machová (Poláková), Ph.D.; Mgr. Tereza Lopotová; Mgr. Jana Karavdič (Rulcová); Mgr. Václava Polívková (Zmeková); Kateřina Vlčanová; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; MUDr. Hana Klamová, CSc.; RNDr. Jana Moravcová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007