Bevacizumab + interferon alfa v linii léčby metastatického světlobuněčného renálního CA

Konference: 2014 XXI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory; Kasuistiky

Téma: DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT - postery

Číslo abstraktu: 10p

Autoři: MUDr. Darja Šustrová; MUDr. Kateřina Kubáčková; MUDr. Petra Pokorná; MUDr. Vlastimila Čmejlová

 Z 195 pacientů s generalizovaným světlobuněčným karcinomem ledviny, léčených na našem pracovišti biologickou léčbou, jsme zahájili léčbu v kombinaci interferona bevacizumab u 38 nemocných. V době zahájení léčby interferonem a bevacizumabem mělo všech 38 nemocných metastázy minimálně do jednoho orgánu. 92 % nemocných mělo provedenou nefrektomii před zahájením léčby. V 61,3 % byla důvodem pro ukončení léčby progrese onemocnění, ve 25,8 % byl důvodem ukončení výskyt nežádoucích účinků. 31 nemocných ukončilo léčbu, 7 nemocných v léčbě pokračuje. U 34,2 % nemocných bylo dosaženo stabilizace (SD), ve 21,1 % jsme zaznamenali parciální léčebnou odpověď (PR), u 5,3 % došlo k CT kompletní remisi (CR) a u 26,3 % pacientů byla zjištěna progrese onemocnění (PD). U 73,7 % probíhala léčba bez nežádoucích účinků. 20 nemocných z našeho souboru dosud žije. 1/2 roku přežívalo v našem souboru 97,3 % pacientů, 1 rok přežívalo 77,5 % pacientů. 6měsíční přežití bez progrese bylo zjištěno u 64,7 % pacientů a 1leté přežití bez známek progrese bylo u 36,3 % pacientů.

Závěr:

Léčba bevacizumab + interferon alfa v I. linii u metastatického konvenčního renálního karcinomu je dlouhodobě velmi dobře tolerovaná a vede v našem souboru k mediánu celkového přežití (OS) 24,5 měsíce a mediánu přežití bez známek progrese (PFS) v délce 9,7 měsíce s dobrou kvalitou života.

 

Literatura:

  1. Phase III trial of bevacizumab plus interferon alfa-2a in patients with metastatic renal cell carcinoma (AVOREN): final analysis of overall surviva Escudier B1, Bellmunt J, Négrier S, Bajetta E, Melichar B, Bracarda S, Ravaud A, Golding S, Jethwa S, Sneller V.

 

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2014