BONE MARROW VERSUS PERIPHERAL BLOOD: COMPARISON OF THE CHIMERISM ANALYSIS

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1201

Autoři: Mgr. Ondřej Horký; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; Lenka Kablásková; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2009