Border-line karcinom ovaria v těhotenství.

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: III. Gynekologické nádory v dětském věku a graviditě

Číslo abstraktu: 038

Autoři: doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.; MUDr. Marek Pluta, Ph.D.; J. Kačírek; Martin Hrehorčák

Předneseno pod názvem Serózní papilární borderline TU ovaria v těhotenství - doporučení pro management v těhotenství

Prezentujeme kazuistiku 28 leté pacientky, u které byl diagnostikován serózní, papilární, DNA diploidní, border-line karcinom levého ovaria. Border-line tumory ovárií tvoří přibližně 15 % epiteliálních nádorů ovárií. Častěji se vyskytují u mladších žen. Tento typ nádoru má poměrně dobré celkové přežití (kolem 95 %), nicméně vykazuje poměrně častou recidivu (17- 25 %). Primární léčebnou metodou volby je operační odstranění vaječníků a dělohy. V případech, kdy pacientka chce zachovat fertilitu, lze za podmínek pravidelných kontrol provést fertilitu zachovávající operaci. Důležitým momentem je možnost peroperačního histologického vyšetření a dokonalé předoperační vyšetření.

U pacientky po primární insuficientní operaci jsme provedli laparoskopickou konzervativní operaci se zachováním fertility (salpingectomia l.sin., resectio ovarii l.dx., omentectomia, appendectomia, biopsia e peritonei). Vzhledem k nálezu dalšího ložiska border-line tumoru v kontralaterálním ovariu byla pacientce doporučena následná radikální operace, kterou pacientka odmítla. Po dvou letech sledování pacientka otěhotněla a porodila spontánním porodem. Vzhledem k přání pacientky byla nadále sledována. Po dvou letech bylo diagnostikováno podezření na recidivu onemocnění v pravém ovariu. Pacientka opět otěhotněla, proto byla plánovaná operace odložena na 14. týden těhotenství vzhledem k nutnosti hormonálního zajištění těhotenství. Následně byla provedena adnexectomia l.dx., staging. I přes pozitivní staging a potvrzení recidivy border-line tumoru v pravém ovariu se pacientka rozhodla pro další pokračování těhotenství a naplánování kompletní operace po šestinedělí.

Datum přednesení příspěvku: 20. 1. 2007