2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

I. Diagnostika

Číslo abstraktu: 002
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 003
Kategorie: Onkologická diagnostika

I. Ozařovací techniky užívané v léčbě karcinomu hrdla a těla děložního

Číslo abstraktu: 048
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 049
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 051
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 052
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Autoři: P. Ištvaniková
Číslo abstraktu: 054
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

I. Tumory vulvy, vaginy, tuby a peritonea

II. Nejčastější komplikace související s konkomitantní aplikací chemoradioterapie u gynekologických malignit

Číslo abstraktu: 055
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

II. Ovariální karcinom

II. Rizikové faktory

Číslo abstraktu: 009
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 010
Kategorie: Onkologická rizika a prevence

III. Gynekologické nádory v dětském věku a graviditě

III. Chirurgie

Číslo abstraktu: 013
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

III. Ošetřovatelská a následná péče po léčbě gynekologických malignit

Číslo abstraktu: 057
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 058
Kategorie: Ostatní

IV. Varia

Poster

Číslo abstraktu: 040p
Kategorie: Ostatní
Číslo abstraktu: 041p
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 042p
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 044p
Kategorie: Onkologická diagnostika

V. Systémová léčba

Číslo abstraktu: 023
Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie
Číslo abstraktu: 024
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 024p
Kategorie: Zhoubné nádory prsu