Brachyterapia prostaty , naše 6-ročné skúsenosti

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Radioterapie

Číslo abstraktu: 049

Autoři: MUDr. Pavol Lukačko; MUDr. Branislav Obšitník

V programu pod názvem Permanentná brachyterapia prostaty, naše 6-ročné skúsenosti 

LDR brachyterapia prostaty ako liečebná metóda je na Slovensku dostupná a rutinne zavedená od roku 2009. Do konca roka 2013 sme touto liečebnou metodikou odliečili celkovo 472  pacientov,  pričom  v  monoterapii  406  pacientov  (86%)  a  v  kombinácii  s  externou rádioterapiou u 66 pacientov (14%).

Výkon realizujeme v celkovej anestéze (cca 2,5-3 hodiny) formou tzv. intraoperative planning procedúry.

V našom súbore sme zatiaľ zaznamenali u 2 pacientov histologicky overené lokálne recidívy (0,42%) a u 5 pacientov biochemické zlyhanie bez dôkazu miesta recidívy (1%). Krátky interval sledovania nám nedovoľuje robiť definitívne závery z efektivity tejto liečebnej modality u našich pacientov.

Datum přednesení příspěvku: 28. 2. 2014