Can Gene Methylation, Telomere Length and Activity of Telomerase Help with Individual Risk and Treatment Strategy of MDS Patients?

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Myelodysplastic Syndromes

Číslo abstraktu: 5087

Autoři: Mgr. Hana Čechová; Mgr. Soňa Včelíková (Žilovcová ); Hana Lastuvkova; Martina Skálová; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Staženo

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008