Cancer primary prevention

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 04. Biologie nádorů

Číslo abstraktu: 027

Autoři: P. Ginopulos

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005