2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

01. Predikce účinnosti léčiv směřovaných do EGFR/HER rodiny

02. Nové technologie v diagnostice, programování a predikci odpovědi nádorů v terapii

Číslo abstraktu: 014
Kategorie: Onkologická diagnostika

03. Prognostické a prediktivní faktory I

04. Biologie nádorů

Autoři: P. Ginopulos
Číslo abstraktu: 027
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 029
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 030
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 031
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 033
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

05. Prognostické a prediktivní faktory II

06. Nové možnosti stagingu a ultrastagingu nádorových onemocnění I

Číslo abstraktu: 042
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

07. Varia a kazuistiky

Číslo abstraktu: 053
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

08. Nové možnosti stagingu a ultrastagingu u nádorových onemocnění II

09. Prognostické a prediktivní faktory III

Číslo abstraktu: 064
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

10. Nové možnosti protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 071
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 072
Kategorie: Chemoterapie
Číslo abstraktu: 074
Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Postery

Číslo abstraktu: P002
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: P006
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: P008
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: P010
Kategorie: Onkologická diagnostika